ACNES

Yes, er is een landelijke richtlijn ACNES!

Er is de afgelopen tijd ontzettend hard gewerkt door diverse disciplines om de landelijke richtlijn voor ACNES te verwezenlijken. Met gepaste trots kunnen wij jullie meedelen dat op 13 maart 2021 de richtlijn officieel is gepubliceerd. Graag delen wij de richtlijn met jullie. Hier onder een korte uitleg met bijgevoegd de link waarop u de gehele richtlijn en de totstandkoming en overwegingen kunt inzien.

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn beschrijft hoe Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES) gediagnosticeerd en behandeld kan worden. De richtlijn gaat primair over volwassen patiënten met buikpijn, veroorzaakt door ACNES, waarbij kinderen als subgroep nader worden besproken. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Diagnostiek
  • Behandeling
  • Organisatie van zorg

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is geschreven voor alle zorgverleners die bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met ACNES betrokken zijn, zoals: huisartsen, kinderartsen, maag-darm-leverartsen, gynaecologen, urologen, chirurgen, SEH-artsen, sportartsen en pijnspecialisten.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn beschrijft hoe buikwandpijn (ACNES) behandeld moet worden. Bij ACNES zitten er zenuwen klem in de buikwand, waardoor (soms hevig stekende) buikpijn ontstaat. ACNES komt vaak voor, maar wordt niet altijd herkend als oorzaak voor de buikpijn. Op dit moment wordt er informatie ontwikkeld voor op de website van Thuisarts (www.thuisarts.nl), fijn dat dat eindelijk staat te gebeuren.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De richtlijn is opgesteld door commissie met vertegenwoordigers vanuit de huisartsen, chirurgen, maag-darm-leverartsen en kinderartsen. De conceptrichtlijn is voor commentaar voorgelegd aan Patiënten federatie Nederland.

Er werd aandacht besteed aan het patiënten perspectief door het uitnodigen van Stichting ACNES bij de knelpunteninventarisatie (Invitational conference). Een verslag hiervan (zie aanverwante producten) is besproken in de werkgroep en de belangrijkste knelpunten zijn verwerkt in de richtlijn. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan de Patiënte federatie Nederland, Stichting Kind en Ziekenhuis, Stichting ACNES en Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN).

 

Richtlijn ACNES

 

 


Recent Nieuws

Nieuwe richtlijn ACNES
20 maart 2021

Stichting Darmgezondheid
01 november 2020

Zwangerschap
05 oktober 2020

Linda.nl
01 september 2020

Winactie Koningsdag
28 april 2020

De luisterlijn
14 april 2020

ACNES en Fysiotherapie
08 maart 2020