ACNES

ACNES?

Verloop van ACNES

Als de diagnose ACNES is gesteld, is een 10 tot 20 % van de patienten al gerustgesteld dat het niet om een andere ziekte gaat, en kan beter met de pijn omgaan. 

Ongeveer 15-30% van de patiënten zijn blijvend pijnvrij na een eenmalige injectie. Als de pijn terugkomt kan in overleg deze injectie een of meerdere keren worden herhaald. Hiermee wordt uiteindelijk een deel van de patiënten blijvend pijnvrij.

Als na de injecties wordt besloten tot een operatie en verwijdering van de zenuw hebben 60-70% van de patiënten een vermindering van de pijn.
Helaas blijft een klein deel van de patiënten ook na deze behandelingen pijn houden.

Deze patiënten kunnen baat hebben bij andere behandelingen van de zenuw bijvoorbeeld m.b.v. gepulseerde radiofrequente golven (PRF).