ACNES

De luisterlijn

De luisterlijn ook voor ACNES

Wanneer je gediagnosticeerd bent met ACNES kun je veel hebben meegemaakt voordat je de diagnose hebt gekregen, maar ook kun je tegen dingen aanlopen wanneer je ACNES hebt. Sommige activiteiten en/of handelingen zijn niet meer vanzelfsprekend en dat doet iets met je. Het kan helpen om je hart te luchten bij iemand die niet dichtbij je staat maar je wel een luisterend oor aanbiedt.

Daarvoor kun je terecht bij de luisterlijn! Niet voor medisch advies maar echt om je verhaal te kunnen doen.

Een luisterend oor – een steun in de rug 

De Luisterlijn biedt gesprekken met echte aandacht

 

 

“Een bekende beller belt voor zijn avondpraatje. Sinds jaren zorgt hij voor zijn demente vrouw. Aan het einde van de dag wil hij graag nog even met iemand een echt gesprek over de wereld buitenshuis.” 

Uit een verslag van een vrijwilliger 

 

Een vijftiger belt. Hij is zeer emotioneel en stelt telkens de vraag wat de redenen zijn om verder te leven. Hij is zo alleen en kan moeilijk contact maken. We praten over zijn emoties. Zijn er ook nog positieve zaken in het leven? Dit geeft aanknopingspunten om samen te zoeken naar mogelijkheden voor contact. Mijnheer zegt aan het eind dat ik de wereld weer een beetje open heb gemaakt.” 

Uit een verslag van een vrijwilliger

 

De Luisterlijn biedt aandacht 

Bovenstaande citaten bieden een inkijkje in de betekenis die gesprekken van de vrijwilligers op basis van anonimiteit bij de Luisterlijn hebben. 

Alle dagen van het jaar – ook met de feestdagen- 24 uur per dag zijn de vrijwilligers bereikbaar per telefoon en dagelijks via chat van 10.00 – 22.00 uur. 

We zijn er voor wie behoefte heeft aan contact, en voor mensen die iets willen delen wat ze in hun eigen omgeving (nog) niet kwijt kunnen. 

 

Praten helpt…. 

Er is een gezegde ‘praten helpt’. Dit is een oude waarheid die nog steeds geldt. Alleen moet je er wel aan toevoegen ‘als er iemand naar je luistert.’ De Luisterlijn heeft als toevoeging in het logo WIJ GEVEN GEHOOR. Luisteren met echte aandacht naar de verhalen die mensen ons toevertrouwen is de dienstverlening van de Luisterlijn. Het lijkt zo vanzelfsprekend, en zo gemakkelijk ook, maar de realiteit is anders. 

Het hele jaar, elke dag weer, willen de (goed opgeleide en begeleidde) vrijwilligers van de Luisterlijn er zijn MET ECHTE AANDACHT en VOOR IEDEREEN. Voel u uitgenodigd. 

Voor chatten en mailen www.deluisterlijn.nl 

Telefoon 088 076 70 000 (normaal tarief)

 


Recent Nieuws

Nieuwe richtlijn ACNES
20 maart 2021

Stichting Darmgezondheid
01 november 2020

Zwangerschap
05 oktober 2020

Linda.nl
01 september 2020

Winactie Koningsdag
28 april 2020

De luisterlijn
14 april 2020

ACNES en Fysiotherapie
08 maart 2020